Leadership

Dr.Ajithkumar.V.K
President
( Thiruvananthapuram )
Dr.Reghunathan Nair.C
General Secretary
( Thiruvananthapuram )
Dr.Benedict.P
Treasurer
( Thiruvananthapuram )
Dr.Jacob.M.Titus
Vice President
( Thiruvananthapuram )
Dr.Krishnan Nair .C.K
Vice President
( Thiruvananthapuram )
Dr.Shahul Hameed.A
Vice President
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sivakumar.C.S
Joint Secretary
( Thiruvananthapuram )
Dr.Ansari.P.Y
Joint Secretary
( Thiruvananthapuram )
Dr.Balakrishnan.V.K
Joint Secretary
( Thiruvananthapuram )
Dr.Radhakrishnan.V.N
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sunilkumar.S
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Gopakumar.S
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Anilkumar.M.V
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Asha Sreedhar
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Rajan.T
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sreeni.T.V
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Rani Syed
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Seema.T
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sreeraj.S.K
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Rajmohan.V
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Pravith.N.K
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Shajahan.M.A
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sheela.S
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Shaju.M.K
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Remani.K.K
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sethuraj.K.S
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sreevidhya.K.G
State Committee Member,Thiruvananthapuram
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sreekumar.T.D
State Committee Member,Kannur
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sreekumar.R
State Committee Member,Tripunithura
( Thiruvananthapuram )
Dr.Mini.S.Muraleedharan
State Committee Member,Kannur
( Thiruvananthapuram )
Dr.Ganghadharan.K
State Committee Member, Kannur
( Thiruvananthapuram )
Dr.Ajithkumar.K.N
State Committee Member,Kannur
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sanila.V.K
State Committee Member,Kannur
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sunitha.V.K
Unit President
( Thiruvananthapuram )
Dr.Jayan.D
Unit Secretary
( Thiruvananthapuram )
Dr.Sunil John
Unit Secretary
( Thiruvananthapuram )
Dr.Murali.K
Unit President
( Thiruvananthapuram )
Dr.Pradeep
Unit Secretary
( Thiruvananthapuram )
Unit President Dr.V.S.Syamaladevi
Unit Vice President Dr.Rajam
Unit Secretary Dr.Suneeshmon.M.S
Unit Joint Secretary Dr.Resmi.B
Unit Treasurer Dr.Kusumam Joseph
Unit Executive Member Dr.Prasanth
Dr.Sunitha.V.K
Dr.Lekshmi.M.K
Dr.Bijumon.O.C
Dr.Ajithakumari Amma
Dr.Priya
Dr.Indulekha.V.C
Dr.Kiran Sarma